specialisaties

Hoe kunnen wij u helpen
 

specialisaties

Hoe kunnen wij u helpen
 

Algemeen handels- en contractenrecht

Wij geven u advies en verlenen u bijstand bij de opmaak, het aanpassen of verdedigen van uw contracten en algemene voorwaarden en bij het innen van uw facturen. Hierbij houden we rekening met de regels inzake handelspraktijken, consumentenbescherming, mededingingsrecht, niet-concurrentiebedingen, productaansprakelijkheid, (internationale) koop, distributie(contracten) (o.a. agentuur, concessie, commissie, franchising) en andere commerciële contracten, overname handelszaak,…

Minder info

Algemeen handels- en contractenrecht

Wij geven u advies en verlenen u bijstand bij de opmaak, het aanpassen of verdedigen van uw contracten en algemene voorwaarden en bij het innen van uw facturen. Hierbij houden we rekening met de regels inzake handelspraktijken, consumentenbescherming, mededingingsrecht, niet-concurrentiebedingen, productaansprakelijkheid, (internationale) koop, distributie(contracten) (o.a. agentuur, concessie, commissie, franchising) en andere commerciële contracten, overname handelszaak,…

Minder info

Aannemingsrecht

Architect, aannemer, onderaannemer, bouwheer,…: ieder heeft zijn rechten en plichten.
Preventief, alvorens een contract aan te gaan, duiden wij u op de verantwoordelijkheden van de contractspartijen en de eventuele valkuilen.
Omdat gerechtelijke procedures vaak lang en kostelijk zijn voor de partijen, gaan wij na of de gerechtelijke dan wel de minnelijke weg de beste oplossing biedt voor u. Is de gerechtelijke procedure de meeste aangewezene, dan helpen wij u bij de verdediging van uw zaak voor de rechtbank. Wij begeleiden u tevens bij expertises.

minder info

Invordering van onbetaalde facturen

Hoe pakt u als schuldeiser de zaak het beste aan bij het uitblijven van betalingen door uw schuldenaar? Wij helpen u bij het invorderen van uw tegoeden via het opstarten van een procedure, de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken en notariële akten, het laten gelden van uw voorrechten, hypotheken, waarborgen en andere zekerheden, alsmede met het bekomen van beslagen (bewarende en uitvoerende beslagen op roerende en/of onroerende goederen) en openbare verkopen.

Minder info

Invordering van onbetaalde facturen

Hoe pakt u als schuldeiser de zaak het beste aan bij het uitblijven van betalingen door uw schuldenaar? Wij helpen u bij het invorderen van uw tegoeden via het opstarten van een procedure, de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken en notariële akten, het laten gelden van uw voorrechten, hypotheken, waarborgen en andere zekerheden, alsmede met het bekomen van beslagen (bewarende en uitvoerende beslagen op roerende en/of onroerende goederen) en openbare verkopen.

Minder info

Strafrecht

Wanneer u wordt gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank voor een verkeersongeval
of voor een overtreding, kan een veroordeling tot gevolg hebben dat u een aanzienlijke boete, een
ontzetting uit het recht om een voertuig te besturen of een schadevergoeding oploopt. Wij staan u
bij in de verdediging van uw belangen voor de rechtbank. Als u het slachtoffer bent is de bijstand van
een raadsman onontbeerlijk om een billijke schadevergoeding proberen te bekomen en ervoor te
zorgen dat de dader zijn straf niet ontloopt. Het kantoor staat u graag bij in alle facetten van de
strafprocedure, of u slachtoffer bent dan wel de dader.

Minder info

Personen- en familierecht

Bij ons kan u terecht voor alle juridische aspecten van uw gezinsleven, zowel voor adviesverlening als in het kader van minnelijke onderhandelingen met de wederpartij, bemiddeling en gerechtelijke procedures.
Wij staan u bij bij uw echtscheiding, bij uw scheiding als feitelijk of wettelijke samenwonende, bij het regelen van de verblijfsregeling van de kinderen, bij onderhoudsverplichtingen, bij afstammingsbetwistingen, bij adoptie,…

Minder info

Personen- en familierecht

Bij ons kan u terecht voor alle juridische aspecten van uw gezinsleven, zowel voor adviesverlening als in het kader van minnelijke onderhandelingen met de wederpartij, bemiddeling en gerechtelijke procedures.
Wij staan u bij bij uw echtscheiding, bij uw scheiding als feitelijk of wettelijke samenwonende, bij het regelen van de verblijfsregeling van de kinderen, bij onderhoudsverplichtingen, bij afstammingsbetwistingen, bij adoptie,…

Minder info

Vermogensrecht, vereffening en verdeling

Welk huwelijks- of samenlevingscontract is het meest aangewezen? Hoe pakt u de vereffening en verdeling van uw vermogen het best aan bij uw echtscheiding of uw scheiding als wettelijke of feitelijke samenwonende? Wij staan u bij bij het opmaken van de voor u meest aangewezen overeenkomsten en bij het vereffenen en verdelen van uw (huwelijks)vermogen.

Minder info

Vermogensrecht, vereffening en verdeling

Welk huwelijks- of samenlevingscontract is het meest aangewezen? Hoe pakt u de vereffening en verdeling van uw vermogen het best aan bij uw echtscheiding of uw scheiding als wettelijke of feitelijke samenwonende? Wij staan u bij bij het opmaken van de voor u meest aangewezen overeenkomsten en bij het vereffenen en verdelen van uw (huwelijks)vermogen.

Minder info

Erfrecht

U erft: wat zijn uw rechten en plichten? Wij geven u graag advies en verlenen u bijstand voor alle problemen die zich naar aanleiding van het openen van een nalatenschap kunnen voordoen, gaande van de aangifte van een successie tot eventuele procedures voor de rechtbank met betrekking tot de vereffening en de verdeling van de nalatenschap.
Verder helpen wij u tevens bij het opstellen van testamenten, schenkingen, handgiften,…

Minder info

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wij staan u bij bij geschillen met betrekking tot algemeen aansprakelijkheidsrecht (contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid), beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, burenhinder, productaansprakelijkheid en alle problemen die verband houden met verzekeringen: de evaluatie van menselijke en vermogensschade, brandschade, e.a.

Minder info

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wij staan u bij bij geschillen met betrekking tot algemeen aansprakelijkheidsrecht (contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid), beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, burenhinder, productaansprakelijkheid en alle problemen die verband houden met verzekeringen: de evaluatie van menselijke en vermogensschade, brandschade, e.a.

Minder info

Verzekeringen en verkeer

Wij geven advies en verlenen u bijstand inzake aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, formuleren van schadeclaims, integrale behandeling van schadedossiers, verweer tegen schadeclaims, onderzoek van de aansprakelijkheid in bijzondere sectoren, zoals brand, uitbating, arbeidsongevallen, wegverkeer,… ; strafrechtelijke verdediging in het algemeen en in het bijzonder in verband met verkeersovertredingen, problemen in verband met verzekeringsdekking,…

Minder info

Verzekeringen en verkeer

Wij geven advies en verlenen u bijstand inzake aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, formuleren van schadeclaims, integrale behandeling van schadedossiers, verweer tegen schadeclaims, onderzoek van de aansprakelijkheid in bijzondere sectoren, zoals brand, uitbating, arbeidsongevallen, wegverkeer,… ; strafrechtelijke verdediging in het algemeen en in het bijzonder in verband met verkeersovertredingen, problemen in verband met verzekeringsdekking,…

Minder info

Burenhinder, erfpacht en mede-eigendom

Wij geven u advies en staan u bij in geschillen met betrekking tot huur, koop-, verkoop, eigendom en
mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, afpaling, burenhinder, erfpacht en opstal,
pacht en dergelijke meer. Kortom het zakenrecht in de meest brede betekenis van het woord. Wij
stellen indien nodig het ideale contract op zodat u van bij de aanvang goede en duidelijke afspraken
kan maken en de uitvoering van het contract of de overeenkomst vlot verloopt.

Minder info

Burenhinder, erfpacht en mede-eigendom

Wij geven u advies en staan u bij in geschillen met betrekking tot huur, koop-, verkoop, eigendom en
mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, afpaling, burenhinder, erfpacht en opstal,
pacht en dergelijke meer. Kortom het zakenrecht in de meest brede betekenis van het woord. Wij
stellen indien nodig het ideale contract op zodat u van bij de aanvang goede en duidelijke afspraken
kan maken en de uitvoering van het contract of de overeenkomst vlot verloopt.

Minder info